Vabljeni v trgovine Mladinske knjige. Blizu smo >

Geografija 6, sdz, 2019

Geografija 6

Samostojni delovni zvezek za geografijo v 6. razredu osnovne šole

Eneja Baloh Bojan Lenart

Prepletanje geografske snovi in nalog učencu omogoča aktivno učenje geografije in doseganje visokega nivoja znanja.

Samostojni delovni zvezek Geografija 6 odlikujejo:

  • domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu;
  • preplet snovi in nalog – učbenik in delovni zvezek kot celovito učno gradivo;
  • rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost, Izbrana tema in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem;
  • jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev;
  • odlične ilustracije in fotografije;
  • navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole;
  • spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje in pouk (www.ucimte.com).

Iz recenzije:
»/…/ Čestitke avtorjema za posrečen izdelek, saj ne zahajata v nepotrebne podrobnosti, hkrati pa jima je uspelo z zanimivostmi popestriti vsebine in jih približati vsakodnevnemu življenju otrok. Didaktična zgradba je jasno razvidna, jezik je enostaven, a dovolj strokoven. Kjer je le mogoče, avtorja usmerjata učence k povezavi s konkretnim življenjem in neposrednim okoljem. Obseg slikovnega gradiva je zadosten in premišljeno izbran. Koncept, ki vsebuje tudi naloge s samoocenjevanjem in »prostim spisom«, je v časih, ko učenci vse manj pišejo, v šolski geografiji zelo dobrodošel. /…/« - dr. Sabina Popit, recenzentka

Leto izida: 2018

Število strani: 92

ISBN/EAN: 9789610133742

Mere izdelka: 20,8 x 29,7 x 5

Vezava: Mehka

Datum izida:

Založba: Mladinska knjiga Založba

Urednik: Milivoj Stankovič

Knjige istega avtorja

Otroci-ki-berejo_Blok
Beremo

Z branjem se otroci razvijajo v misleča in empatična bitja

Branje je ena ključnih zmožnosti, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju. V poklicnem in osebnem. Za pridobivanje in za užitek.

Spoznajte revijo Ciciban

Pogovor z urednico Nano Kisel

Spoznajte Moj planet

Urednica Maja Bajželj o reviji

UcimSe.com

Računalniške igrice usklajene z učnimi načrti? Seveda!

Na portalu Učimse.com.

Menu