Skip Navigation LinksDomovŠolaMatura 2018

Matura 2018

Maturitetna gradiva za slovenščino

slika

S klikom na želeno vsebine se boste povezali s posameznim sklopom. Preglejte stran navzdol in preverite celotno vsebino spletnega mesta. Gradivo lahko kupite v knjigarnah ali pa enostavno kliknete na Gradivo na Emka.si in opravite spletni nakup.

Slovenščina

Fizika


Slovenščina

 

Slovenščina - književnost

 

Pomladni dan

Ciril Kosmač

Pomladni dan, Matura 2018Pomladni dan je izjemno delo tako v sklopu Kosmačevega opusa kot v loku razvoja sodobne slovenske pripovedne proze. Najprej zaradi doživljajske moči in izjemne pretehtanosti pripovednega postopka, tudi zaradi lirske intenzitete, ki jo gradi pripovedovalčeva perspektiva, ki raste iz intimnega doživetja, in zaradi fabulativne živahnosti, katere motivacijski prehodi so izrazito poetični. Leta 1953, ko je roman izšel, je vse to pomenilo novost ob prevladujočih socialno motiviranih prvih povojnih pripovednih delih.

Gradivo na Emka.si

 

Ubežni delci

Avtor: Anne Michaels, Prevajalec: Teja Bivic

Ubežni delciRoman Ubežni delci sestavljata dve zgodbi, Jakobovi in Benovi spomini. Oba sta poljska Juda, starejši, pesnik in prevajalec Jakob Beer, se je rodil na Poljskem nekaj let pred holokavstom, vremenoslovec Ben pa v Kanadi nekaj let po tistem, ko so starši preživeli holokavst in emigrirali.

Gradivo na Emka.si

 

Esej na maturi 2018

Marija Mercina, Nada Barbarič Naskov

Esej na maturi 2018

Priročnik je namenjen poglobljeni analizi romanov Ubežni delci (Anne Michaels) in Pomladni dan (Ciril Kosmač) kot pripravi na pisanje maturitetnega eseja v letu 2018, za katerega je predpisan tematski sklop Človek med preteklostjo in sedanjostjo.

Obravnavi obeh romanov navajata h kritičnemu branju, zato je še posebej pomembno, da dijaki ohranjajo žar prvega, z analizami neobremenjenega branja.

Da bi se kar najbolje pripravili na pisanje eseja in da bi predvsem poglobljeno razmišljali o vrednotah, ki jih romana prinašata, ter doživeli izziv komunikacije z literaturo imate v priročniku priporočila za pripravo na pisanje eseja.

Gradivo na Emka.si

 

 

Slovenščina - jezik

 

Slovenščina - Jezik na maturi

Razlage in ponazoritve jezikovnih ravni z neumetnostnimi besedili

Slovenščina - jezik na maturiNazoren pregled snovi srednješolske slovenščine, ki so mu dodane naloge z rešitvami po vzoru maturitetnih izpitnih pol.

Potrjeno kot zbirka nalog pri Strokovnem svetu za splošno izobraževanje, ki jo učenec uporablja za ponovitev jezika od 1. do 4. letnika gimnazij in za pripravo na slovenščino - jezik na maturi

Gradivo Slovenščina - jezik na maturi s sodobnim didaktičnim pristopom vodi pripravo na maturo iz slovenščine - jezika.

Gradivo na Emka.si

 

Razdeljeno je na 4 enote, ki usmerjajo ponavljanje jezikovne snovi za maturo od ključnih besed prek razlag jezikovnih pojmov do nalog, ki ob neumetnostnem besedilu omogočajo preverjanje znanja. Zadnjo enoto predstavljajo analize neumetnostnih besedil, ki se zgledujejo po maturitetnih preverjanjih.

 

Slovenščina - Jezik na maturi

Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazijskih programov

Jezik na maturiZbirka nalog dopolnjuje priročnik Slovenščina - jezik na maturi - Zbirka nalog za slovenščino. Omogoča ponovitev snovi vseh štirih let gimnazijskih programov. 

Zbirko nalog je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje; strokovno pregledala dr. Erika Kržišnik. Pregledno in strnjeno predstavlja snov jezika gimnazijskih programov. Je odličen pripomoček pri ponavljanju in pripravi na maturo s pestro izbiro nalog.

Gradivo na Emka.si

 

Slovenščina 4, Z besedo do besede, 2. del

Zbirka nalog za pripravo na maturo iz slovenskega jezika

Z besedo do besede 4, 2. del, zbirka nalog

Vsebuje razčlembe neumetnostnega besedila.
Dodane so rešitve
.
Zbirka nalog je namenjena utrjevanju jezikovnega znanja po novem konceptu mature.

Gradivo na Emka.si

 

Slovenščina na ustni maturi, priročnik

 

Jezikovne in književne vsebine, ki jih morajo dijaki znati za dobro opravljeno maturo iz slovenščine v letu 2018.

Slovenščina na ustni maturi 2018S priročnikom Slovenščina na ustni maturi se boste hitro in učinkovito pripravili na ustno maturo iz slovenščine.

Odličen priročnik za boljše znanje in oceno na ustni maturi.

Gradivo na Emka.si

 

 

Slovenščina - jezik in književnost na policni maturi

 

Slovenščina - jezik na poklicni maturi

Teorija, razlage in ponazoritve jezikovnih učnih tem za poklicno maturo

Jezik na poklicni maturiUčno gradivo Slovenščina - jezik na poklicni maturi je odličen pripomoček za pripravo na poklicno maturo, ker vsebuje strnjen povzetek snovi in pregleden sistem naučenega, je v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za poklicno maturo, predstavlja teoretično razlago in ponazoritev učnih tem na osnovi neumetnostnega besedila in omogoča učinkovito ponovitev in utrjevanje.

Gradivo na Emka.si

 

Slovenščina - jezik na poklicni maturi

Vaje, zbirka nalog za slovenščino-jezik v 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

Jezik na poklicni maturiGradivo za utrjevanje znanja z miselnimi vzorci, preglednicami, nalogami za ponovitev in analizo neumetnostnih besedil

Gradivo na Emka.si

 

Književnost na poklicni maturi

Zbirka nalog za slovenščino-književnost za poklicno maturo

Književnost na maturiZbirka nalog je odličen pripomoček za pripravo na drugi del izpitne polena poklicni maturi, ker je v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za poklicno maturo, sistematično predstavlja pisanje besedila na književnotemo (interpretacijo odlomka) ter številne primere vodene in samostojne interpretacije z navodili in vsebuje strnjen povzetek snovi in pregleden sistem naučenega za ustni del izpita iz književnosti.

Gradivo na Emka.si

 


Fizika

Moja fizika v srednji šoli

Moja fizika v srednji šoliZbirka Moja fizika v srednji šoli je strnjen pregled celotne snovi za fiziko v srednji šoli. Namenjena je sistematičnemu ponavljanju in utjevanju snovi, ki jo dijaki obravnavajo pri pouku fizike v srednji šoli.
Omogoča učinkovito pripravo na preizkuse znanja in maturo iz fizike ter je odlična dopolnitev učbeniškega gradiva.

Zbirka vsebuje:
• strnjene povzetke celotne snovi, podkrepljene s primeri,
• rešene zglede z dodanimi nalogami za preverjanje razumevanja,
• številne naloge različnih zahtevnostnih stopenj za utrjevanje znanja,
• izbirna vprašanja in strukturirane naloge,
• koristne namige in pomoč pri reševanju nalog,
• rešitve nalog s potekom.

Gradivo na Emka.si

 

 

Matura na Emka.si

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.