Skip Navigation LinksDomovPrijava na e-noviceZmenek s knjigo

Splošni pogoji

Zmenek s knjigo

Dovoljujem, da Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Mladinska knjiga Založba d.d. in Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o. z namenom obveščanja, izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo z mojimi osebnimi podati za neomejeno časovno obdobje, ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi.

Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.

S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob oddaji elektronskega obrazca izrecno opozorjeni.

 

Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, štev. reg. vložka 1/02640/00; osnovni kapital: 4.095.433,16 EUR.
 

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.