Skip Navigation LinksDomovKnjigeReader's DigestAktualna nagradna igraPravila 14. velike nagradne igre

Pravila 14. velike nagradne igr Založbe Mladinska knjiga in Reader‘s Digesta

PRAVILA 14. VELIKE NAGRADNE IGRE ZALOŽBE MLADINSKA KNJIGA IN READER‘S DIGESTA 1.

14. velika nagradna igra bo potekala od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. V žrebanju bodo sodelovali vsi certifikati in drugi dokumenti za udeležbo, ki bodo do tega datuma prispeli na naš naslov.  2. Naslovniki, ki se bodo v času trajanja velike nagradne igre odzvali na več ponudb, bodo v nagradni igri sodelovali z več certifikati ali dokumenti za udeležbo in številkami za žrebanje, zato se bo z vsakim odgovorom povečala tudi možnost za dobitek.  3. Imena srečnih nagrajencev 14. velike nagradne igre bomo z računalniškim žrebanjem razkrili 13. 1.  2017 na sedežu Mladinske knjige Založbe, d. d.  Vsi dobitniki bodo o osvojenih nagradah obveščeni z uradnim dopisom, postopek izplačila nagrad pa bo stekel nemudoma po uradni potrditvi rezultatov žrebanja. Celoten seznam nagrajencev bo objavljen 14. 1. 2017 v časopisu Delo in na spletnem naslovu www.mladinska.com/rd. Če želite, da vam seznam pošljemo na dom, nas pisno ali po telefonu obvestite (Založba Mladinska knjiga in Reader’s Digest, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, 01 241 36 61) in priložite pisemsko ovojnico  z vašim naslovom in znamko.  4. Sodelovanje v veliki nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom izdaj Mladinske knjige Založbe, d. d., in Reader’s Digesta. Sodeluje lahko vsak, ki po pošti prejme promocijsko gradivo, med katerim so tudi certifikati, osebne številke in drugi dokumenti za udeležbo, ki so izdani izključno na ime prejemnika in niso prenosljivi.  5. V veliki nagradni igri lahko sodelujejo le tisti, ki bodo najkasneje 31. 12. 2016 dopolnili 18 let, razen če zakoniti zastopniki mladoletnika oziroma mladoletnikovi starši pisno odobrijo njegovo udeležbo in prevzem nagrade. Osebe, mlajše od 15 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati.  6. Zaposleni v družbah Mladinska knjiga Založba, d. d., Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o., ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre, starši oziroma posvojitelji ter stari starši zaposlenega) v nagradni igri ne smejo sodelovati. V kolikor je za katerokoli nagrado izžreban nagrajenec, za katerega obstaja prepoved sodelovanja v nagradni igri, mora o tem nemudoma obvestiti organizatorja nagradne igre.  7. Mladinska knjiga Založba, d. d., in Reader’s Digest lahko med potekom 14. velike nagradne igre organizirata izredna žrebanja in predžrebanja posebnih dodatnih nagrad, ki niso del osnovnega nagradnega sklada 14. velike nagradne igre in so vezana samo na določene ponudbe. Nagrade se podeljujejo v skladu s pravili teh žrebanj.  8. Izplačilo nagrad se izvaja v skladu z Zakonom o dohodnini. Nagrajenec nam mora sporočiti davčno številko za prevzem nagrade. Stvarne nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino, razen če v promocijskem materialu ni navedeno drugače. Denarne nagrade so v bruto vrednosti. Stvarne nagrade bodo nagrajencu izročene v naravi in predstavljajo neto vrednost nagrade, bruto vrednost nagrade pa predstavlja neto vrednost le-te, povečano za koeficient davčnega odtegljaja. Organizator nagradne igre je dolžan v imenu nagrajenca plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade. Vsi nagrajenci dovoljujejo Mladinski knjigi Založbi, d. d., in Reader’s Digestu trajno uporabo svojih imen in fotografij v prihodnjih promocijskih gradivih.  9. Vse tukaj navedene nagrade bodo podeljene izžrebanim dobitnikom. Nagrade so prenosljive. Nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo v predpisanem roku, se ne podelijo. Po preteku tega roka nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja.

Kontakt

Reader's Digest
Mladinska knjiga Založba, d.d.
Slovenska 29
1536 Ljubljana

E-naslov:  inford@mkz.si
Telefon: 01 241 3661
Faks: 01 425 2833

Reader's Digest na Emka.si

Nekatere najbolj priljubljenih lahko sedaj kupite tudi na spletni strani Emka.si.

Emka.si

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.