Nagrajenci

Cici zabavna nagradna naloga

Vsi, ki ste prejeli brošuro Poskusno branje revij Ciciban in Cici zabavnik, ste lahko sodelovali v Cici zabavni nagradni nalogi. Med vsemi prispelimi kuponi za sodelovanje v nagradnem žrebanju, smo izžrebali 10 srečnežev, ki bodo prejeli Murijev nahrbtnik presenečenja (do roba poln drobnih pozornosti).

 

NAGRAJENCI:

 

1. Eva Ribolica, Dobrovo

2. Nejc Roženbergar, Šenčur

3. Pia Polić, Metlika

4. Meta Lemut, Ljubljana

5. Tom Dobrilovič, Izola

6. Dunja Kortnik, Velenje

7. Val Buh, Horjul

8. Miha Pučko, Ivanjkovci

9. Jerneja Šlibar, Tržič

10. Vito Balen Čelofiga, Loče

 

Pravila in pogoji za sodelovanje v Cici zabavni nagradni nalogi

 

Nagrade

V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV. Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. V skladu z Zakonom o dohodnini je organizator Mladinska knjiga Založba, d. d. v imenu nagrajenca dolžan plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade. Bruto vrednost nagrade predstavlja neto vrednost nagrade, povečano s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Nagrade niso prenosljive. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrade bomo poslali nagrajencu po pošti.

Pogoji in pravila nagradne igre

S sodelovanjem v Cici zabavni nagradni nalogi soglašate s spodaj navedenimi pogoji in pravili.

Nagradna igra traja do 30. 10. 2016. Žrebanje je bilo 3. 10. 2016. Seznam nagrajencev bo najkasneje 4. 10. 2016, z imenom, priimkom in krajem bivanja nagrajencev, objavljen na spletni strani: www.mladinska.com/revije/nagradne_igre_in_natecaji. Nagrajenci bodo obveščeni tudi po pošti.

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo pod enakimi pogoji vsi, ki so prejeli brošuro Poskusno branje revij Ciciban in Cici zabavnik.

V nagradni igri lahko sodelujejo le osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene v Mladinski knjigi Založbi, d. d., in njihovi družinski člani (zakonci, otroci, posvojenci in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti).

V žrebanje so bili vključeni vsi sodelujoči, ki so najkasneje do 30. 9. 2016 pravilno izpolnjen kupon za sodelovanje v nagradnem žrebanju (in s pravilno rešitvijo), poslali na naslov Prodaja revij, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Naročilo revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko mladoletne osebe sodelujejo samo v primeru, da imajo soglasje svojih staršev oziroma zakonitega zastopnika!

Sodelujoči z izpolnitvijo kupona za sodelovanje in podpisom odgovorne osebe potrjuje, da je seznanjen s predmetnimi pogoji poslovanja, da je bil na te pogoje izrecno opozorjen ter da se z njimi strinja.

Žrebanje ter objava rezultatov izbora

Žrebanje je potekalo po načelu naključne izbire iz bobna, v katerem bodo vsi pravilno izpolnjeni obrazci.

Žrebanje je bilo 3. 10. 2016 in je potekalo v prostorih Mladinske knjige Založbe, Slovenska 29 v Ljubljani ob prisotnosti 3-članske komisije, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Seznam nagrajencev bo od 4. 10. 2016 objavljen na spletni strani: www.mladinska.com/revije/nagradne_igre_in_natecaji do 4. 1. 2017. Vsi nagrajenci z izpolnitvijo kupona za sodelovanje izražajo soglasje za objavo njihovih imen, priimkov in krajev bivanja.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi in njenem prevzemu obveščeni po pošti. Nagrado pošljemo nagrajencu po pošti. Za nagrade, poslane po pošti, je poštnina poravnana.

Pri osebnem prevzemu lahko nagrajenec nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice ali obvestila o nagradi. Ker so nagrajenci mladoletne osebe, morajo nagrado prevzeti starši oz. zakoniti zastopniki. To pomeni, da bomo pri prevzemu nagrade po pošti nagrado poslali le po predhodni pisni privolitvi staršev oz. zakonitega zastopnika na obrazcu, ki ga pošljemo po pošti. Nagrada bo mladoletnemu nagrajencu poslana po pošti po prejemu izpolnjenega in podpisanega obrazca s strani staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Varovanje podatkov

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba, d. d., Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o. in Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o., za potrebe izvedbe nagradne igre ter z namenom neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z osebnimi podatki, zbranimi v nagradni igri, za neomejeno časovno obdobje ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse omenjene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.

Dostopnost splošnih pogojev

Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani: www.mladinska.com/revije/nagradne_igre_in_natecaji.

Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre Mladinska knjiga Založba, d. d. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani: www.mladinska.com/revije/nagradne_igre_in_natecaji.

Za morebitna vprašanja glede nagradne igre pišite na naslov info@mladinska.com.

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Mladinska knjiga Založba, d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Družba Mladinska knjiga Založba, d. d. je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

 

Nagrajenci  februarske številke

Nagrajenci, ki bodo  po pošti dobili Cicizabavnikovo majico, so:

 • Patrick Jaklin, Ljutomer
 • Ana  Draksler, Šentilj
 • Vid Tomažinčič Lotrič, Ljubljana
 • Žana Ogrizek, Hajdina
 • Lana Mlinar, Žiri
 • Izar Babič Porovne, Ljubljana

Čestitamo!

 

 

Nagrajenci  januarske številke

Nagrajenci, ki bodo  po pošti dobili Cicizabavnikovo majico, so:

 • Jure Klenovšek, Trbovlje
 • Katarina Bratina, Štore
 • Blaž Potisk, Makole
 • Lea Gašperič, Metlika
 • Rok Kužner, Ankaran
 • Špela Plavec, Ljutomer

Čestitamo!

 

 

Nagrajenci  decembrske številke 

Nagrajenci, ki bodo  po pošti dobili cicizabavnikovo majico, so:

 • Eva  Brglez, Ljubno ob Savinji
 • Mark Potočar, Novo Mesto
 • Enja Kirbiš, Ptuj
 • Tomaž Sterniša, Ljubljana
 • Marisa Neškovič, Ljubljana
 • Nejc  Kovačič, Piran

Čestitamo!

 

 

 

 

slika

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika slika
slika slika slika slika

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.